Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
TRABZON ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz; adli süreçte mağdurların, tanıkların ve diğer vatandaşlarımızın adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yürütmektedir. 

Müdürlüğümüz, suç mağduru ve tanıkların; çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade ve beyan işlemleri sırasında kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek alabilmelerine olanak tanımakla adliyelerde aktif bir misyon üstlenmektedir. 

     Adli Destek Çeşitleri ve Aşamaları 

  • Bilgilendirme ve Yönlendirme

Mağdurlar, adli süreç ve aşamaları, sahip oldukları haklar, kendilerine sunulan hizmetler ile başvurabilecekleri kurum veya kuruluşlar konusunda görevli personel tarafından bilgilendiriliyor. Gereken hallerde mağdura eşlik ediliyor. 

Yapılan ön değerlendirme neticesinde adli süreçte daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirilen mağdurlar hakkında uzmanlar tarafından bireysel değerlendirme yapılıyor ve psiko-sosyal destek süreci başlatılabiliyor. 

  • Psiko – Sosyal Destek / İfade Alma Süreçlerinde Uzman Desteği

Mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, içinde bulunduğu ortam, süreç ve ilgili kişiler hakkında bilgi veriliyor. Uzmanlar tarafından adli süreç boyunca mağdura eşlik edilebiliyor. 

  • Adli Görüşme Odaları (AGO)

Kaygı düzeyi yüksek görülen suç mağdurlarının ifade ve beyan işlemleri sanıkla yüz yüze gelmeden özel olarak hazırlanan Adli Görüşme Odalarında (AGO) uzmanlar eşliğinde alınabiliyor. Bu sayede kaygı düzeyleri düşürülen mağdurların, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlanıyor. 

  • Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

Adliyede beyanına başvurulacak mağdur ve tanık çocuk ifadeleri adli merciler tarafından uygun görülür ise adli görüşme odalarında alınabiliyor. Adliyede çocuk ifadelerinin alınması sürecine eşlik edilebiliyor. 

Çocuklarla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak iletişim kuruluyor. Çocuklarla ve ebeveynleri ile görüşmeler yapılıyor. 

Gerekli görülmesi halinde sosyal ortam incelemesi de yapılarak çocuğu suça iten denenler, yeniden suça yönelmesinin önlenebilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek hazırlanan sosyal inceleme raporlarında çocuklar hakkında alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına işaret ediliyor. 

  • Boşanma ve Velayete İlişkin Davalarda (SİR)

Yine uzmanlar tarafından aile mahkemelerinde görülen boşanma ve velayete ilişkin davalarda taraflar ve ilgili kişiler ile görüşülüp, gerekli görülmesi halinde sosyal ortam (ev) incelemesi de yapılarak, sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanıyor. 

Bu raporlara özellikle velayetleri istenilen çocukların görüşleri de yansıtılarak velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin mahkemelere öneri ve değerlendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca yapılan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkılarak ebeveynlere ve/veya çocuklara yönelik aile/ boşanma ve/veya ebeveynlik danışmanlıkları önerilebiliyor. 

  • Adli Yardım Başvuruları 

Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan adli yardım başvuru formu, e-devlet / UYAP vatandaş portal yanında fiziki olarak müdürlüklerimizden de temin edilebiliyor. Adli yardım konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. 

  • Çocuk Teslim İşlemleri 

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemler Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde yerine getirilmektedir.

Velayet ya da kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamı olan hak sahibi Trabzon Adliyesinde bulunan uzmanların görev yaptığı Trabzon Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne başvurarak herhangi bir ücret ödemeden kararın yerine getirilmesini talep edebilmektedir.

Teslim işlemleri çocuk dostu şekilde tasarlanan Çamlık mevkiinde bulunan Trabzon Çocuk Görüşme Merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Trabzon Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürlüğümüzde 1 müdür (psikolog), 8 uzman (1 psikolog, 4 sosyal hizmet uzmanı ve 3 pedagog) ile 2 zabıt katibi görev yapmaktadır.  


Sosyal İnceleme Raporu İçin Nasıl Randevu Alabilirsiniz 

Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkeme tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bulunulduktan sonra, Trabzon Adliyesi'nin  (0462) 230 22 44 nolu telefonu aranarak 1177 veya 1178 dahili numarasını tuşlayarak dosyanızda görevlendirilen uzmanla iletişim kurabilirsiniz.

Uzmandan randevu tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinizde Trabzon Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde hazır bulunmanız gerekmektedir.


İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres: Trabzon Adliyesi-Trabzon Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Yomra/TRABZON

Telefon: 444 56 29   Dahili: 4581-4582-4583

Faks: 0462 230 22 49


ADM tanıtım broşürü için tıklayınız.
ADM ve AGO görselleri için tıklayınız.
AGO broşürü için tıklayınız.
AGO kullanım infografisi için tıklayınız.
Adli Yardım başvuru formu için tıklayınız.

Adres

Kaşüstü Mahallesi 1300 Nolu Sokak No: 1/11 Trabzon Adalet Sarayı 61250 Yomra/TRABZON

Telefon

Telefon: 444 56 29

Faks: 0462 230 22 49

E-Posta

trabzoncbsisaretadalet.gov.tr