Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
15.07.2021

T.C.

TRABZON ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


İLAN

 

         Trabzon Adliyesi, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ve Trabzon İdare Mahkemesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi uyarınca sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan ve 06 Nisan 2021 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçlarını gösterir liste ilan edilmiş olup,


         Sınavı Asil ve Yedek olarak kazanan adayların Mezuniyetini gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti ile 2 suret Güvenlik Soruşturması (fotoğraf yapıştırılmış) formunu 26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında Trabzon Adliyesi (Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi) 5. Kat, Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri (Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir) ve belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.


EK-1 : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

SORGULAMA EKRANI

T.C. KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Trabzon Adalet Sarayı 61250 Yomra/TRABZON

Telefon

Telefon: 444 56 29

Faks: 0462 230 22 49

E-Posta

trabzoncbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu