Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınava Alınacaklara İlişkin Duyuru
20.05.2021

T.C.

TRABZON ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN


SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

 

          Sözleşmeli İcra Katipliği uygulama sınavı sonucu ile, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile sözlü sınava girmeye hak kazanamayanların red gerekçelerini gösterir sorgulama ekranı aşağıda mevcut olup, 

          Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 24.05.2021 Pazartesi günü aşağıda belirtilen (Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklemiş oldukları belgeleri telli naylon dosya içerisinde sırası ile eksiksiz olarak getirmeleri) belgeler ile birlikte hazır bulunması gereken saatten 15 dakika önce Trabzon Adliyesi (Yomra/Kaşüstü) 5. Katta bulunan sınav salonu önünde hazır bulunmaları. 

          Sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları, HES Kodu almaları ve maske-mesafe kurallarına riayet etmeleri rica olunur. 

          Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 
 

1- Başvuru formu çıktısı (https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu?basvuru=bilgileri)

2- Öğrenim durumuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya verildiği öğrenim kurumunca onaylanmış örneği ile birlikte bir adet fotokopisi,

3-  Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası aslı ile birlikte bir adet fotokopisi 

4- KPSS sonuç belgesi (barkotlu bilgisayar çıktısı)

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu- Fotoğraflı , (EK-2) 

6- Sağlık beyanı formu, (EK-3) 

7-  Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, (EK-4) 

8- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan barkotlu)

9- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan barkotlu)

 

SORGULAMA EKRANI

T.C. KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Trabzon Adalet Sarayı 61250 Yomra/TRABZON

Telefon

Telefon: 444 56 29

Faks: 0462 230 22 49

E-Posta

trabzoncbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu