Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BASIN-YAYIN BEYANNAME İŞLEMLERİ

5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınması ve kaydı, süresiz yayınların kaydı, süreli ve süresiz yayınların nüshalarının teslim alınması ve arşivlenmesi görevleri Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Süreli yayın (gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınları ve internet haber siteleri) çıkarılması için, yayın sahibi tarafından yayının yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına aşağıdaki linkte yer alan beyanname örneği ve belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.

Beyanname teslimi sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi yayın sahibine verilmektedir.

Beyanname formu (Gerçek Kişi) için tıklayınız.

Beyanname formu (Tüzel Kişi) için tıklayınız.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER :

Yayın Sahibi

1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Sorumlu Müdür
1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Yayın Sahibinin "tüzel kişi" olması halinde aşağıdaki belgelerin birinin eklenmesi gerekmektedir.
- Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası, tüzük, anasözleşme veya vakıf senedi örneği

Adli sicil kaydı, mezuniyet belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi www.turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) adresinden de alınabilmektedir.

*5187 sayılı Basın Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince beyannamelerde elektronik tebligat adresi gösterilmelidir. Elektronik tebligat adresi, PTT A.Ş. tarafından işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 'nden alınmaktadır. (www.etebligat.gov.tr)

*Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 8/2 maddesi gereğince iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na yayın sahibi tarafından sunulmalıdır.

*Beyanname değişikliklerinde de başvuru sahiplerince aynı form kullanılacak olup, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 8/3 maddesi gereğince yeni bir beyanname sunularak yukarıda belirtilen belgeler güncel tarihli olarak yeni beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

TANIMLAR:
Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınları ve internet haber siteleri,
Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınları,
Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayın,
Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserler,

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres: Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Kat: 3 Yomra/TRABZON

Telefon: 444 56 29    Dahili: 4631

Faks: 0462 230 22 49

Adres

Kaşüstü Mahallesi 1300 Nolu Sokak No: 1/11 Trabzon Adalet Sarayı 61250 Yomra/TRABZON

Telefon

Telefon: 444 56 29

Faks: 0462 230 22 49

E-Posta

trabzoncbsisaretadalet.gov.tr