İLETİŞİM
Telefon : 0462 230 22 44 - 344 08 10/11/12

Faks :    0462 230 22 49

Adres : Kaşüstü Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi Yomra/TRABZON
TRABZON HAVA DURUMU

    TRABZON
BASIN-YAYIN BEYANNAME İŞLEMLERİ

5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınması ve kaydı, süresiz yayınların kaydı, süreli ve süresiz yayınların nüshalarının teslim alınması ve arşivlenmesi görevleri Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Bürosu aracılığıyla yürütülmektedir.

Beyanname formu için tıklayınız.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER :
Yayın Sahibi
1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Sorumlu Müdür
1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Yayın Sahibinin Tüzel Kişi Olması Halinde aşağıdaki belgelerinde eklenmesi gerekir.
- Tüzük, anasözleşme veya vakıf senedi


Adli sicil kaydı, mezuniyet belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden de alınabilmektedir.

*Beyanname değişikliklerinde de başvuru sahiplerince aynı form kullanılacak olup, yukarıda belirtilen belgeler yeniden beyannamelerine eklenmesi gerekmektedir.

TANIMLAR:
- Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını,
- Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,
- Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,
- Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
- Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon: 0462 230 22 44 Dahili: 1731

Faks: 0462 230 22 49

SİTEMİZİ
 
Trabzon Adliyesi Resmi İnternet Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →Webportal← →Ahmet YALÇIN← →Okan YILMAZ←